Disclaimer

Lothian aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de site, of uit onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de tekst, afbeeldingen, informatie, links en andere onderdelen op de site, de server waar deze pagina's zich op bevinden of op andere servers die via de internetpagina's van Lothian benaderbaar zijn. 

 

Alle informatie op deze site en alle genoemde (deel)concepten en merken zijn volledig eigendom van Lothian BV, Lothian Leisure Concepts BV of haar partners. Niets mag zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt of gekopieerd.

 

De namen Lothian, Lot66 en i-Karter -en de bijbehorende beeldmerken- vormen geregistreerde en beschermde merken.

© 2024 Lot66Lothian BV